Nabídka deratizačních služeb

Hubení a likvidace potkanů, krys, myší a dalších hlodavců provádíme ubytovnách, hotelích, bytech, domech, bytových domech, skladech, obchodech a dalších prostorách. Problémem pro nás není ani celoplošná deratizace městských částí, měst a obcí.

O hubení hlodavců

U deratizačních prací je nezbytná identifikace druhu škůdce, vytipování napadených lokalit, volba správné návnady a nástrahy.

Nástrahu je nutné umístit do odpovídajících výstražně označených jedových stanic.

Pro deratizaci používáme veškeré dostupné jedové stanice, odchytové pasti a monitorovací zařízení odpovídající normám EU.

Pravidelná kontrola deratizačních zásahů je součástí technologického postupu.

Pracujeme s moderními rodenticidními přípravky poslední generace s vysokou účinností na cílové organismy a nízkou toxicitou pro necílové organismy.